Halomtarjan.hu

Herpay Gábor: Földes Község Története - Képek

Herpay Gábor: Földes Község Története - Községtörténet

Földes Falutérképe 1888

Földes Határrészei 1888

Emlékiratok a földesi templom torony- és

templomgombjában

Bóldogh Imre írásos füzete I.

Bóldogh Imre írásos füzete II.

Vitéz Lépesfalvi Lépes Győző - Mátéfy Artur:

A 39.Gyalogezred Világháborús Története 1914-1918

Vitéz Kubinyi Gyula: A Magyar Katona - Isoznócsaták

Földes téves személynévi eredete

Hajdúvármegye adattára Földes történetében

Váradi Regestrum 1215 Egri Káptalan 1342 és

a Szabályrendelet 1779 Földes történetében

Földes Mezőszentmiklós és Sáp a

Magyarországi török defterekben

Emlékművek a Földesi Hírlevélben

 

Karacs Zsigmond:

Körtvélyesi István veszprémi várkapitány

Földesi helynevek külterület

Földes község helynevei

Földes község utcanevei

Eddig ismert elöljárók Földesen

Karacs Imre és a New Yorki hivatásos

magyar színészet

Pércsi Lajos élete és halála

Karácsony Sándor és a cserkészet

Száz évvel Ady után