Halomtarjan.hu

Herpay Gábor: Földes Község Története - Képek

Herpay Gábor: Földes Község Története - Községtörténet

Földes Falutérképe 1888

Földes Határrészei 1888

Emlékiratok a földesi templom torony- és templomgombjában

Bóldogh Imre írásos füzete I.

Bóldogh Imre írásos füzete II.

Vitéz Lépesfalvi Lépes Győző - Mátéfy Artur:

A 39.Gyalogezred Világháborús Története 1914-1918

Vitéz Kubinyi Gyula: A Magyar Katona - Isoznócsaták

Földes téves személynévi eredete

Hajdúvármegye adattára Földes történetében

Váradi Regestrum 1342 és 1779