Halomtarjan.hu

Herpay Gábor: Földes község története

Földes téves személynévi eredete

Hajdúvármegye adattára

 

Földes története I. Módy György részének 2. fejezete  22-23. oldal.Heldus a Váradi Regestrum 1903-as kiadásában

Fel

 

 

 Herpay Gábor  Földes község története  7. oldal: „ A legtöbb magyar városnak, de főleg kisebb községnek és falunak nemcsak őstörténete, de még az Árpád-házi királyok korából való története is, homályba vész. Nem kivétel ez alól Földes község sem…”  Földes első írott emléke az egri káptalan 1342. V. 31-én I.Károly királyhoz írt jelentése. Ebben fordul elő „Andreas filius Thomae de Feldes” - András aki fia Tamásnak Feldesről. Ez a jegyzetbeli sorrend a jó. A 7. oldalon az András fia Tamás tévesztés.

Herpay Gábor Földes község története  118. oldal. Hadnagyválasztást ír 1779. április 14-re, ami ma Földes Napja. Bársony István a Földes története I.-ben nem ír semmit, se 1779 április 14-re, se 1779. április 15-re a Szabályrendelet megszületésének napjára.

Herpay Gábor Földes község története  111. oldal. A Törvényhatósági jogért folytatott perben a királyi hétszemélyes tábla 1776. február 13-án hozott ítéletet. Földes lakosai és a vármegye által küldött bizottság 1779. április 15-én közösen alkotja meg a Szabályrendeletet ami 1848-ig marad érvényben.

 

Földes története I. Bársony István fejezete 75. oldal. Nem szerepel időpont a királyi hétszemélyes tábla ítéleténél ami Herpay Gábornál 1776. február 13.

 

Földes története I. (2002) Bársony István fejezete 76. oldal. Nem szerepel pontos időpont a Szabályrendelet keletkezésének ami Herpay Gábornál 1779. április 15. A Szabályrendelet végén annak kiadatási időpontja pontosan szerepel 1779. július 16. A Szabályrendelet végén van egy jegyzet, HBmL. V. 625.a.1., ahol nem található a Szabályrendelet. 2002-ben a könyv leletkezése idején április 14-e már vagy 10 éve Földes Napja. Herpay Gábor a Szabályrendeletet a községi ládában találta és a ládát bevitte a múzeumba, ahol a faluval közös megegyezésben, letétbe helyezte. A háborúban a láda megsemmisült.

Fel